برگزاری کارگاه کار با دستگاه ویژه بانوان در شهرستان قدس
برگزاری کارگاه کار با دستگاه ویژه بانوان در شهرستان قدس

شهریاریها :مسئول واحد آموزش اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس گفت: کارگاه کار با دستگاه ویژه بانوان توسط هیات ورزشهای همگانی این شهرستان برگزار شد. این کارگاه به همت هیات ورزش‌های همگانی به مدرسی شمس و با حضور زهرا عمرانی بازرس فدراسیون ورزشهای همگانی استان تهران در باشگاه ورزشی هلیا برپا شد. مریم ترابی رئیس […]

شهریاریها :مسئول واحد آموزش اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس گفت: کارگاه کار با دستگاه ویژه بانوان توسط هیات ورزشهای همگانی این شهرستان برگزار شد.

این کارگاه به همت هیات ورزش‌های همگانی به مدرسی شمس و با حضور زهرا عمرانی بازرس فدراسیون ورزشهای همگانی استان تهران در باشگاه ورزشی هلیا برپا شد.
مریم ترابی رئیس هیات ورزش‌های همگانی قدس تصریح کرد: این کارگاه آموزشی به مدت چهار روز و با شرکت ۳۱ نفر از بانوان شهرستان برگزار و از شرکت‌کنندگان پس از پایان دوره، آزمون عملی و تئوری اخذ شد که در صورت قبولی در آزمون، گواهی شرکت در کارگاه برای بانوان شرکت‌کننده از طرف هیات ورزشهای همگانی استان تهران اعطاء می‌شود.
در پایان لیلا بلالیان مسئول واحد آموزش اداره ورزش و جوانان از زارع مدیریت باشگاه ورزشی هلیا جهت همکاری در برگزاری هر چه بهتر این کارگاه قدر دانی کرد.