برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های عاطفی در بین نوجوانان در شهرستان ملارد
برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های عاطفی در بین نوجوانان در شهرستان ملارد

شهریاریها : کارگاه آموزشی بررسی آسیبهای عاطفی بین نوجوانان ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته روان شناسی به همت واحد پیشگیری در بهزیستی شهرستان ملارد برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ملارد کارگاه آموزشی بررسی آسیبهای عاطفی در بین نوجوانان با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی و نیروی انتظامی شهرستان ملارد […]

photo_2016-08-19_12-27-30شهریاریها : کارگاه آموزشی بررسی آسیبهای عاطفی بین نوجوانان ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته روان شناسی به همت واحد پیشگیری در بهزیستی شهرستان ملارد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ملارد کارگاه آموزشی بررسی آسیبهای عاطفی در بین نوجوانان با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی و نیروی انتظامی شهرستان ملارد و ۴۵ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته روان شناسی با تدریس دکتر هادی صفری در اداره بهزیستی برگزار شد .  
هادی صفری در این کارگاه به بیان و بررسی موضوعاتی از قبیل بررسی آسیب های اجتماعی عاطفی بین دختران و پسران از دیدگاه تحولی و رشد دوران بلوغ ، معرفی شیوه های تاثیر گذار وآموزش صحیح آسیب های روابط ، بررسی تحولات مرتبط با مبانی نوروسایکولوژی بلوغ ، روان شناسی تاثیرپذیری دو جنس از یکدیگر ، معرفی نظریه دیدگاه تکاملی در مورد ماهیت ارتباط بین دو جنس ، روان شناسی عشق و آسیب عاطفی و فرایند شکل گیری وابستگی عاطفی مرضی و معرفی گروه های در معرض خطر با توجه به آسیب های اجتماعی و روانی پرداخت و در آخر به سوالات حاضرین پاسخ داد .
شایان ذکر است هدف از برگزاری کارگاه آموزش تکنیک های مشاوره و نحوه جلوگیری از آسیب های عاطفی نوجوانان در مراکز مشاوره می بودکه با استقبال خوبی از سوی شرکت کنندگان روبرو شد