مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت:هفدهمین نمایشگاه سراسری کتاب اسفند ماه در ارومیه برگزار خواهد شد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت:هفدهمین نمایشگاه سراسری کتاب اسفند ماه در ارومیه برگزار خواهد شد.