شهریاریها : نشست شورای معاونین مرکز حراست وزارت کشور به میزبانی شهرستان شهریار در فرمانداری شهریار برگزار شد.  نشست شورای معاونین حراست وزارت کشور به ریاست شوشتری مشاور وزیر و مدیر مرکز حراست وزارت کشور و با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار و جمعی از مدیران کل حراست شهرداری و ادارات استان، به میزبانی […]

برگزاری نشست شورای معاونین مرکز حراست وزارت کشور در شهریار

شهریاریها : نشست شورای معاونین مرکز حراست وزارت کشور به میزبانی شهرستان شهریار در فرمانداری شهریار برگزار شد.

 نشست شورای معاونین حراست وزارت کشور به ریاست شوشتری مشاور وزیر و مدیر مرکز حراست وزارت کشور و با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار و جمعی از مدیران کل حراست شهرداری و ادارات استان، به میزبانی شهرستان شهریار در محل فرمانداری شهریار برگزار شد.

بنا بر این گزارش؛ در این نشست مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار طی سخنانی ضمن تشریح وضعیت کلی شهرستان در مباحث امنیتی،اقتصادی و اجتماعی پرداخت و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص، با اشاره به جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفری شهرستان شهریار که با چندین استان کشور برابری میکند و مشکلات عدیده ای را نیز بهمراه داشته است، بیان داشت: خوشبختانه شهرستان شهریار ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات دارد که با برنامه ریزی ها و اقدامات مناسب انجام شده، شاهد بهبود شرایط اشتغال و توسعه در موضوعات مذبور خواهیم بود و در نظر داریم شهرستان را به سطح استانداردهای فعلی برسانیم.

فرماندار شهریار با اشاره به موضوع ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر مجار در شهرستان تاکید کرد: تصمیمات خوبی به جهت مقابله جدی با این ساخت و سازها اتخاذ گردیده و با همکاری ادارات، شهرداری ها و دستگاه های مرتبط، در حال ساماندهی این امر هستیم تا بتوان از تخریب و نابودی بیشتر باغات سرسبز شهرستان که به عنوان ریه های تنفسی استان تهران میباشد و توسط برخی افراد سوجو و قانون شکن از بین میرود با تمام توان و در کوتاهترین زمان ممکن، جلوگیری بعمل آوریم.