نشست سرمربی تیم ملی با دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

نشست سرمربی تیم ملی با دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار شد.