رسانه آمریکایی – اسرائیلی به نقل از دو مقام صهیونیستی اعلام کرد که کاخ سفید و دفتر نخست وزیر رژیم صهونیستی درباره برگزاری نشست رهبران منطقه ای به عنوان بخشی از برنامه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در اواخر ژوئن گفتگو کرده اند….

رسانه آمریکایی – اسرائیلی به نقل از دو مقام صهیونیستی اعلام کرد که کاخ سفید و دفتر نخست وزیر رژیم صهونیستی درباره برگزاری نشست رهبران منطقه ای به عنوان بخشی از برنامه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در اواخر ژوئن گفتگو کرده اند.