رکنا:در نشست هیئت تجاری عمان در اتاق بازرگانی اصفهان بر استفاده از فرصت‌های همکاری با استان البریمی تأکید شد.

رکنا:در نشست هیئت تجاری عمان در اتاق بازرگانی اصفهان بر استفاده از فرصت‌های همکاری با استان البریمی تأکید شد.