برگزاری مسابقات کاراته جام زنده یاد استاد اوغانی در شهریار
برگزاری مسابقات کاراته جام زنده یاد استاد اوغانی در شهریار

گروه ورزش شهریاریها :هیئت کاراته شهرستان شهریار روز جمعه مورخه ۳ آبان ماه ۹۲  مسابقاتی را در دو بخش کاتا و کومیته کاراته کنترلی برگزار کرد. هفته تربیت بدنی و ورزش و یادبود زنده یاد استاد اوغانی در سالن شورا شهریار با حضور آقای محمودی و آقای فهیمی رئیس و دبیر هیئت به شرح زیر […]

35386056464661823829گروه ورزش شهریاریها :هیئت کاراته شهرستان شهریار روز جمعه مورخه ۳ آبان ماه ۹۲  مسابقاتی را در دو بخش کاتا و کومیته کاراته کنترلی برگزار کرد.

هفته تربیت بدنی و ورزش و یادبود زنده یاد استاد اوغانی در سالن شورا شهریار با حضور آقای محمودی و آقای فهیمی رئیس و دبیر هیئت به شرح زیر برگزار و درپایان به نفرات برتر حکم و مدال و به داوران تقدیرنامه وهزینه داوری اهداء نمود.

داوران : آقایان

آقامیر ، شالیزادگان ، مرادی و جواهری (داوران دعوت شده ازتهران) ، الفت کریمی ، اصغرحسینی ، سیدرسول موسوی ، صفرعلی محمدی ، مهدی روزبهمن ، سهراب رحیمی ، نیکنام ، فریدون ادراکی
مسئولین برگزاری:آقایان: سیدکمال الدین مدنی ، سیدرسول موسوی
مسئول جدول: آقای ناصح خورا

نتایج تیمی:
دربخش کومیته:
تیم اول:   فتح و کیانی با مربیگری آقای داداشی
تیم دوم:   باشگاه صباشهر با مربیگری آقای مدنی
تیم سوم   شهدای دینارآباد با مربیگری آقای موسوی و عباس آباد بامربیگری آقای رحیمی
دربخش کاتا:
تیم اول:   شهدای دینارآباد با مربیگری آقای موسوی
تیم دوم:   تیم اندیشه با مربیگری آقای طاهرکرمی
تیم سوم :   باشگاه صباشهر با مربیگری آقای مدنی
تیم اندیشه با مربیگری آقای خورا به عنوان تیم اخلاق انتخاب گردید