شهریاریها

نخستین پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان شهریار

آخرين بروزرساني ۰۳ تیر ۹۸

برگزاری مسابقات ورزشی به منا سبت هفته مبارزه باموادمخدردرشهرستان ملارد

به روز شده در ۹ تیر ۱۳۹۷

شهریاریها : همزمان باهفته مبارزه بامواد مخدرمسابقات ورزشی ویژه بیماران مراکز اقامتی میان مدت (کمپ)درشهرستان ملاردبرگزارشد.

بهگزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد، یک دوره مسابقه ورزشی به همت اداره بهزیستی واداره ورزش وجوانان شهرستان ملارد دررشته های دارت وطناب کشی باشرکت  درکمپ های ترک اعتیادتحت نظارت وباحضورحجت رسولی (رئیس اداره ورزش وجوانان)ومحمودعبداله تبار(معاونت پیشگیری بهزیستی شهرستان ملارد)برگزارگردید.

عبداله تبارضمن تقدیر ازهمکاری ومشارکت کلیه دستگاههاوافرادحاضردراین مسابقات ورزشی ،هدف ازبرگزاری این مسابقات راایجادنشاط وشادابی دربین افرادحاضردرکمپهاوبیماران در حال درمان دانست وتاکید کرد:بااجرای برنامه های مشابه می توان روحیه فعالیت وپویایی رادربین معتادان درحال درمان تقویت وفرآیندبهبودی وترک اعتیادراسرعت بخشید،زیراورزش وفعالیتهای بدنی مناسب می توانندعامل مهمی درپیشگیری ازشروع به مصرف مواددربیماران درحال درمان باشندکه خودهدف بزرگی دربهبودی وابستگی به مواد است.

درپایان مسابقات ازنفرات برتراول تاسوم بااهداءجایزه تقدیربه عمل آمد.

مطالب مرتبط

نظر شما

پاسخ دادن

پیش بینی آب و هوا پایتخت

تهران
27 درجه
37درجه
شهریار
26 درجه
37درجه

پــیـوندهـا

خبرنامه پیامکی شهریاری ها

با عضویت در خبرنامه پیامکی شهریاریها میتوانید عنوان جدیدترین خبرها را به صورت پیامک رایگان بر روی گوشی خود مشاهده بفرمایید...