به مناسبت فرارسیدن عید غدیر یکدوره مسابقه ورزشی در رشته‌های تنیس روی میز و شطرنج بین مددجویان علاقه‌مند برگزار شد.

به مناسبت فرارسیدن عید غدیر یکدوره مسابقه ورزشی در رشته‌های تنیس روی میز و شطرنج بین مددجویان علاقه‌مند برگزار شد.