نایب رییس شورای شهر تهران گفت: امسال مراسم جاماندگان اربعین با رعایت تمام دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت در تهران برگزار می‌شود.

نایب رییس شورای شهر تهران گفت: امسال مراسم جاماندگان اربعین با رعایت تمام دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت در تهران برگزار می‌شود.