مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به تعطیلی قرائت خانه‌ در مدارس استان بدلیل شیوع مجدد کرونا در استان یزد گفت: آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی در روز جمعه ۲۰ تیرماه برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به تعطیلی قرائت خانه‌ در مدارس استان بدلیل شیوع مجدد کرونا در استان یزد گفت: آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی در روز جمعه ۲۰ تیرماه برگزار می‌شود.