برای برگزاری جشنواره کودک این دوره دو سناریو برنامه‌ریزی شده است؛ بدین صورت که بخش بین‌المللی به صورت آنلاین و در صورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورات لازم از سوی ستاد مقابله با کرونا، در بخش ملی برنامه‌ها به صورت فیزیکی و اجرایی باشد و در غیر این …

برای برگزاری جشنواره کودک این دوره دو سناریو برنامه‌ریزی شده است؛ بدین صورت که بخش بین‌المللی به صورت آنلاین و در صورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورات لازم از سوی ستاد مقابله با کرونا، در بخش ملی برنامه‌ها به صورت فیزیکی و اجرایی باشد و در غیر این صورت با آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم این بخش نیز به صورت آنلاین برگزار شود.