برگزاری سومین جلسه ستاد هماهنگی انتخابات بخش مرکزی شهریار
برگزاری سومین جلسه ستاد هماهنگی انتخابات بخش مرکزی شهریار
شهریار - سومین جلسه ستاد هماهنگی انتخابات سال ۱۴۰۰ در بخش مرکزی شهریار به ریاست غلامی بخشدار مرکزی و با حضور دهیاران روستاها و کارشناسان بخشداری برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در محل بخشداری برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ، در این جلسه ضمن اشاره به اجرای دقیق قانون در روند برگزاری انتخابات و شناسایی کامل نواقصات انتخاباتی در بخش مرکزی، گفت: در زمان باقیمانده تا برگزاری انتخابات بایستی تمام کمبودها و نواقصات در بخش مرکزی شناسایی و رفع گردد.
غلامی گفت: از تجربیات خود در انتخابات سال‌های قبل استفاده نموده و با توجه به وضعیت موجود در کشور بهترین شرایط را در حوزه فعالیت خود فراهم آورید.
بخشدار مرکزی با رجوع به مطالب مطروحه در جلسه قبل ستاد هماهنگی بر آموزش دست اندرکاران و پرهیز از اقدامات و تبلیغات زودهنگام در بخش مرکزی تاکید کرد.