رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برگزاری رزمایش مشترک در فوریه سال آینده، زمینه ای جهت ارتقای سطح روابط دفاعی و نظامی ایران و روسیه است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برگزاری رزمایش مشترک در فوریه سال آینده، زمینه ای جهت ارتقای سطح روابط دفاعی و نظامی ایران و روسیه است.