برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری شهریار
برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری شهریار
شهریاریها - دومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ، قاضی بابایی خطاب به متهمان پرونده شهرداری شهریار متذکر شد: آنچه موجب تخفیف مجازات خواهد بود حقیقت گویی متهمین است و افرادی که حقیقت را بیان کنند از شرایط تخفیف مجازات برخوردار خواهند بود.

قاضی بابایی در ابتدای این جلسه دادگاه خطاب به ۳۶ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری را متذکر شد و از وکیل متهم ردیف اول این پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد.

میثم جوکار وکیل مدافع احسان درخشانی‌نصب متهم ردیف اول این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایرادات فراوانی در کیفرخواست وجود دارد و اعداد کیفرخواست با یکدیگر هم‌خوانی ندارد.

وی مدعی شد اعترافات و اقرارهای موکلش تحت فشار بوده است.

این وکیل ادامه داد: اینکه گفته می‌شود موکلم از دیگر شهرداران مناطق شهریار رشوه دریافت کرده است درست نیست و هیچ نوع مدرکی دال بر اینکه چنین موردی اتفاق افتاده باشد وجود ندارد.

وکیل متهم ردیف اول پرونده اضافه کرد: مبالغی که تحت عنوان هبه از سوی شهروندان به شهرداری داده شده است یک ریال از این مبالغ به حساب موکل اینجانب واریز نشده است و صرفاً این پول‌ها برای هزینه موارد خاص و با هدف کمک به دیگران هزینه شده است.

وی با بیان اینکه هیچ جعلی توسط موکلم صورت نگرفته است، گفت: اینکه گفته می‌شود وی برخی مدارک را جعل کرده است درست نیست و هیچ جعلی از ناحیه موکل اینجانب صورت نگرفته است.

وکیل متهم ردیف اول پرونده با اشاره به اینکه اقداماتی که موکلم انجام داده است همه در راستای حقوق شهروندی بوده است، اضافه کرد: موکل اینجانب هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده است.

دادگاه قاضی بابایی خطاب به متهمان این پروند متذکر شد: آنچه موجب تخفیف مجازات خواهد بود حقیقت گویی متهمین است و افرادی که حقیقت را بیان کنند از شرایط تخفیف مجازات برخوردار خواهند بود.

در ادامه این جلسه ابوالفضل خورشیدی فر متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

وی ضمن رد اتهامات گفت: اینجانب ۲۰ سال در شهرداری مشغول به خدمت بوده‌ام، اعدادی که در کیفرخواست آمده درست نیست و به این اعداد اعتراض دارم.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی بابایی مبنی بر اینکه هیچ کدام از اقاریر خودتان را قبول ندارید گفت: هیچ کدام را قبول ندارم. اینکه گفته می‌شود من کارتن کارتن پول به عنوان رشوه دریافت و آن را از شهرداری خارج کرده‌ام درست نیست.

متهم همچنین در ادامه اظهارات خود به سوالات قاضی درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ داد و مدعی شد هر چه انجام شده است بر اساس رویه بوده است.

خورشیدی فر، وکیل متهم ردیف دوم نیز در دفاع از موکل خود گفت: در کیفرخواست هیچ ارتباطی بین مرتشی‌ها عنوان نشده است و هیچ ارتباطی بین مدیر مناطق و عضو شورای شهر وجود نداشته است.

وی ادامه داد: شبکه ارتشا وجود نداشته است و هیچ شبکه‌ای شکل نگرفته است. مرسوم است که برخی از شهروندان به شهرداری هبه می‌دهند، اگر موکلم موردی دریافت کرده است برای خودش نبوده بلکه برای شهرداری بوده است.

وی اضافه کرد: اگر موکلم کارتن کارتن پول می‌گرفته چرا گزارشی علیه آن نشده است. این موضوع صحت ندارد و مشارکت ارتشا از سوی موکل من صورت نگرفته است.

وی افزود: در کیفرخواست آمده است که موکلم ۵ عدد سکه رشوه گرفته است. آن ۵ سکه رشوه کجاست، چرا وجود خارجی ندارد. به نظر من تحقیقات نقص دارد.

در ادامه جلسه دادگاه رحیم اسدی متهم ردیف سوم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم. در بازجویی‌ها نیز گفته ام که اتهامات را قبول ندارم. اینجانب نه اطلاعی از تشکیل شبکه داشته ام و در هیچ جلسه‌ای درباره این موضوع شرکت کرده ام. جمع مبالغ کیفرخواست نیز بایکدیگر همخوانی ندارد.

وی مدعی شد: من هیچگاه رشوه نگرفته‌ام. هیچ تغییر کاربری یا ساخت در حریم در زمان مدیریت من در اندیشه شهریار صورت نگرفته است.

این متهم اضافه کرد: چرا با کسانی که گفته می‌شود به من رشوه داده‌اند مواجهه حضوری صورت نمی‌گیرد. من از دادگاه می‌خواهم که با افرادی که گفته می‌شود من از آن‌ها رشوه گرفته‌ام مواجهه حضوری برقرار کند.

در ادامه جلسه دادگاه جلیل موسوی وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعداد کیفرخواست باهم همخوانی ندارد با توجه به این که در کیفرخواست آمده است در دو سال ۹۷ و ۹۸ تخلفاتی از سوی موکلم صورت گرفته است از دادگاه تقاضا دارم تمام حساب‌های بانکی موکلم و خانواده‌اش بررسی شود.

وی با بیان اینکه کیفرخواست دارای نقص‌هایی است افزود: اگر کسی رشوه داده است باید از آن فرد تحقیق به عمل آید. در این کیفرخواست افرادی منع تعقیب خورده اند از دادگاه می‌خواهم که از آن‌ها تحقیقات به عمل بیایید.

در پایان این جلسه رسیدگی قاضی بابایی جلسه بعدی دادگاه را چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ اعلام کرد.