برگزاری دوره های آموزشی اطفا حریق در مراکز غیردولتی بهزیستی در شهرستان ملارد
برگزاری دوره های آموزشی اطفا حریق در مراکز غیردولتی بهزیستی در شهرستان ملارد
در راستای ارتقای سطح دانش و جلوگیری از حریق‌های احتمالی در مواقع اضطراری ، دوره آموزشی اصول ایمنی آتش نشانی و اطفای حریق در مراکز غیردولتی توانبخشی برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ،کارشناسان آتشنشانی با حضور در مراکز توانبخشی غیردولتی تحت نظارت اداره بهزیستی آموزش های لازم در مواقع اضطراری را طی یک جلسه تئوری و همینطور عملی شامل : انواع حریق ، خاموش کننده‌ها، نحوه اطفای حریق و چگونگی شارژ سالیانه کپسول‌های آتش نشانی با حضور کلیه پرسنل مراکز و رعایت پروتکل های مربوط به پیشگیری از کووید – ۱۹ را ارائه نمودند.

داود خادم رئیس اداره بهزیستی ضمن تاکید بر چگونگی اجرای خدمات صحیح در مراکز غیردولتی شهرستان با توجه به حضور بیماران در این مراکز و جلوگیری از بروز هرگونه خطرات ناشی از حریق گفت: بسیاری از مواقع افراد به دلیل عدم آگاهی و شناخت از نوع آتش و چگونگی استفاده از کپسول‌های آتش نشانی توانایی مهار آتش در ساعات ابتدایی را ندارند، بنابرین برگزاری این گونه دوره ها موجب میشود افراد آموزش ببینند و با کمترین امکانات از آتش سوزی و خسارات ناشی از آن جلوگیری نمایند.

وی افزود: یکی از عوامل کاهش خسارات جانی و مالی در زمان وقوع حادثه بویژه در مکانهایی چون مراکز نگهداری از معلولین ذهنی، جسمی، اعصاب و روان، سالمندان و نیز کلیه مراکز خدمات رسان تحت نظارت بهزیستی آموزش صحیح نیروهای انسانی و تهیه تجهیزات ایمنی میباشد.

در انتهای دوره پرسنل بصورت عملی با فرآیند خاموش کردن انواع حریق آشنا شدند