درحالی پنجشنبه قرار است هفته پایانی لیگ برتر برگزار شود، فدراسیون فوتبال در هفته‌های اخیر جلساتی را با عنوان صیانت از فوتبال برگزار شده است….

درحالی پنجشنبه قرار است هفته پایانی لیگ برتر برگزار شود، فدراسیون فوتبال در هفته‌های اخیر جلساتی را با عنوان صیانت از فوتبال برگزار شده است.