برگزاری جشن گلریزان اداره بهزیستی شهرستان ملارد
برگزاری جشن گلریزان اداره بهزیستی شهرستان ملارد

شهریاریها : همزمان باماه مبارک رمضان جشن گلریزان اداره بهزیستی شهرستان ملاردباهدف جمع آوری کمک های نقدی وغیرنقدی خیرین به نیازمندان ومعلولین برگزارشد. به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،همزمان باماه مبارک رمضان جشن گلریزان جامعه هدف اداره بهزیستی شهرستان ملارد،باحضورحجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی نوری (امام جمعه ملارد)،محمودی (نماینده مجلس )،بهمن خطیبی (فرماندار)،اعضای شورای […]

شهریاریها : همزمان باماه مبارک رمضان جشن گلریزان اداره بهزیستی شهرستان ملاردباهدف جمع آوری کمک های نقدی وغیرنقدی خیرین به نیازمندان ومعلولین برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،همزمان باماه مبارک رمضان جشن گلریزان جامعه هدف اداره بهزیستی شهرستان ملارد،باحضورحجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی نوری (امام جمعه ملارد)،محمودی (نماینده مجلس )،بهمن خطیبی (فرماندار)،اعضای شورای شهرصفادشت وملارد،دکترشمس (معاونت پیشگیری بهزیستی استان تهران)،مسئولین استانی ،روسای ادارات شهرستان ،جمعی ازخیرین،مرتضی قربانی (ریاست اداره)وهنرمندان درتالاربزرگ میلادنوربرگزارشد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی نوری اظهارکرد:یکی ازدلایل روزه گرفتن آن است که بادیگران ونیازمندان باشیم تابه وقت ضرورت دیگران نیزبه یادماباشند.حال که خداوندتوفیقی داده است تابتوانیم دست نیازمندان رابگیریم ،بایداین کارراانجام دهیم ،امیدواریم که نام مادرلیست انسانهایی ثبت شود که دارای ثواب جاریه باشند.

همچنین بهمن خطیبی باتشکرازبهزیستی جهت برنامه های این چنین خداپسندانه وخیرخواهانه،خاطرنشان شدکه نه تنها دراین ماه بلکه درتمامی سال بایدتلاش کردخیرات وکمک به قشرآسیب پذیرراگسترش دهیم وهمه آحارملت دست دردست هم بایدبه افرادنیازمندکمک کرده وتلاش یک نفربه تنهایی پاسخگوی مشکلات قشرنیازمندنمی باشد.

مرتضی قربانی نیز دراین مراسم ضمن خیر مقدم وخوش آمدبه کلیه حضاراظهارداشت:حرکت درکارهای خیرتوفیقی ازسوی خداوندمنان است که بایدقدردان آن باشیم.

قربانی بااشاره به اینکه جامعه هدف بهزیستی همت وتلاش ارزنده ای ازخوددارند،بیان داشت :امیداست تاخیرین حمایت های لازم راازاین قشرداشته واهتمام ارزشمندی دراین مسیرازخودنشان دهند.

درادامه مراسم برنامه گلریزان اجراوتعدادی ازتابلوها وصنایع دستی مددجویان ومعلولین به فروش گذاشته شدودرپایان مراسم نیز ازخیرین همکار بااین اداره تقدیر وتشکر شد.