- شهریاریها - https://www.shahriariha.com -

برگزاری جشنواره ورزشی معلولین به منا سبت هفته بهزیستی درشهرستان ملارد

شهریاریها به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، به مناسبت هفته بهزیستی جشنواره ورزشی معلولین درشهرستان ملارد برگزارشد.درجریان برگزاری این جشنواره جمع کثیری ازمسئولان شهرستانی حضورداشتنداین جشنواره بامسابقات ورزشی مختلفی ازجمله طناب کشی ، عبورازموانع ،نشانه گیری ،دارت و… برای معلولین همراه بود.

این جشنواره باهدف توانمندسازی معلولان ،ایجادروحیه اجتماعی وبانشاط واهتمام درگسترش وارتقاءسطح فعالیتهای ورزشی وتربیت بدنی دربین معلولین ازطریق ایجادانگیزه وحس تفاهم ورقابت سالم توام بارفاقت واخلاق ورزشی برگزارشد.

دراین جشنواره ورزشی معلولین بابرگزاری مسابقات مختلف باهم به رقابت پرداختندودرپایان به رسم یادبودهدایایی به شرکت کنندگان دراین جشنواره اهداگردید.