فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.