برگزاری اولین کنفرانس ملی IDEC در شهریار
برگزاری اولین کنفرانس ملی IDEC در شهریار
طاهری فرماندار شهرستان شهریار در اولین کنفرانس ملی IDEC در شهریار که در سالن همایش شهید منتظری برگزار شد، حضور پیدا کرد.

به گزارش شهریاریها ، فرماندار شهرستان شهریار پس از این کنفرانس در مصاحبه با جمعی از خبرنگاران، با بیان اینکه این اقدامات نرم افزاری با وجود اینکه شاید در کشور ناشناخته باشد اما در آینده اهمیت آن نمایان خواهد شد گفت: اگر بتوان استعدادهای نهفته در کودکان و نوجوانان را پیدا کرد، قطعا مسیر آینده را به طرز درستی می توان ترسیم کرد و نسبت به توانمند سازی آنها گام برداشت لذا این کار به جهت تاثیرگذاری بسزایی که دارد، بسیار ارزشمند است.
طاهری با اشاره به کشورهای دارای توسعه پایدار خاطرنشان کرد: این کشورها به استعدادهای درونی خود توجه کرده است و توانسته اند ظرفیت های موجود را از بالقوه به بالفعل تبدیل نماید و بنظر میرسد با توجه به اینکه دولت در بحث آموزش و پرورش نگاهی ویژه ای را معطوف کرده است قطعا سرمایه گذاری در این بخش نیز میتواند کمک شایانی به آموزش کشور داشته باشد