اولین نمایشگاه تخصصی پوشش ایرانی و هنرهای سنتی مرتبط در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برپا می‌شود

اولین نمایشگاه تخصصی پوشش ایرانی و هنرهای سنتی مرتبط در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برپا می‌شود