فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بدون هیچ مشکل امنیتی در ۱۵۸۵ شعبه اخذ رای استان برگزار شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بدون هیچ مشکل امنیتی در ۱۵۸۵ شعبه اخذ رای استان برگزار شد.