برکناری معاون ورزشی در وسط برنامه تلویزیونی!
برکناری معاون ورزشی در وسط برنامه تلویزیونی!

شهریاریها : در این برنامه که از ساعت ۲۲ شنبه شب روی آنتن رفت پس از آن که مجری به برنامه به کنایه از سه شغله بودن مهدی جهانبخش معاون ورزشی و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان سخن گفت و با پخش تیزری به سرپرستی هیئت ژیمناستیک و سرپرستی اداره کل ورزش و […]

A0600224شهریاریها : در این برنامه که از ساعت ۲۲ شنبه شب روی آنتن رفت پس از آن که مجری به برنامه به کنایه از سه شغله بودن مهدی جهانبخش معاون ورزشی و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان سخن گفت و با پخش تیزری به سرپرستی هیئت ژیمناستیک و سرپرستی اداره کل ورزش و جوانان قشم اشاره کرد،

جهانبخش در گزارشی با اشاره به اینکه بزودی با برگزاری جلسه ای با مدیرکل ورزش و جوانان استان مناسبترین تصمیم در خصوص انتخاب یک پست گرفته خواهد شد، در حال پایان این موضوع بود که در اواسط برنامه دانشور، مدیرکل ورزش و جوانان استان به روی خط آمده و با بیان اینکه دیگر جهانبخش معاون ورزشی و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان نیست، شوکی را به برنامه و مجری آن وارد کرد.

بدین ترتیب مهدی جهانبخش تنها سرپرستی هیئت ژیمناستیک و سرپرستی اداره کل ورزش و جوانان قشم را برعهده دارد.

به گفته دانشور پس از تعطیلات نوروزی از بین چند گزینه منتخب شاخص ترین فرد به عنوان معاون ورزشی و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان انتخاب و جانشین جهانبخش می شود