معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و جشن به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان در استان ممنوع است….

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و جشن به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان در استان ممنوع است.