«برهم صالح» رئیس جمهور عراق طی بیانیه ای در فضای مجازی ضمن تروریستی توصیف کردن سوء قصد به جان «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور، این اقدام را تعرض و جنایتی محکوم شده خواند….

«برهم صالح» رئیس جمهور عراق طی بیانیه ای در فضای مجازی ضمن تروریستی توصیف کردن سوء قصد به جان «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور، این اقدام را تعرض و جنایتی محکوم شده خواند.