برنامه کلاسی نیم سال دوم 92-93 دانشگاه پیام نور شهریار
برنامه کلاسی نیم سال دوم 92-93 دانشگاه پیام نور شهریار

شهریاریها : برنامه نیم سال دوم دانشگاه پیام نور اعلام شد. رشته فایل علوم سیاسی دریافت فیزیک هسته ای و جامد   دریافت   حقوق دریافت علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی) دریافت علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستان)   دریافت روانشناسی   دریافت علوم کامپیوتر(ورودی های قبل از 89) دریافت فناوری اطلاعات   دریافت   کامپیوتر نرم افزار […]

شهریاریها : برنامه نیم سال دوم دانشگاه پیام نور اعلام شد.

رشته
فایل
علوم سیاسی
فیزیک هسته ای و جامد
 
 

حقوق
علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی)
علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستان)
 
روانشناسی

 

علوم کامپیوتر(ورودی های قبل از 89)
فناوری اطلاعات  
 

کامپیوتر نرم افزار
بازرگانی تجمیع
حسابداری
ادامه
رشته
فایل
علوم سیاسی
فیزیک هسته ای و جامد
 
زیست شناسی
 

حقوق
علوم تربیتی(مشاوره و راهنمایی)
علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستان)
 
روانشناسی

 

علوم کامپیوتر(ورودی های قبل از 89)
فناوری اطلاعات  
 

کامپیوتر نرم افزار
آمار
آمار و کاربردها
ریاضی کاربردی
ریاضی محض
ریاضیات و کاربردها
علوم کامپیوتر
مهندسی صنایع (ورودی 90 )
مهندسی صنایع (ورودی 92)
الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق
الهیات گرایش فلسفه و کلام اسلامی
تربیت بدنی و دروس عمومی
تربیت بدنی
جغرافیا قبل 89
جغرافیا جدید
کشاورزی گرایش مهندسی اقتصاد
کشاورزی گرایش علوم کشاورزی
کشاورزی گرایش مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
منابع طبیعی
ادبیات فارسی اصلی (ورودی 91 )
ادبیات فارسی اصلی (ورودی 92 )
اقتصاد تجمیع
اقتصاد سنتی
بازرگانی تجمیع
بازرگانی سنتی
حسابداری
دروس مشترک ترمهای چهارم رشته های تجمیع مدیریت وحسابداری و اقتصاد
زبان عمومی
زمین شناسی کاربردی
زمین شناسی محض
صنعتی تجمیع
صنعتی سنتی
مترجمی زبان