جام جهانی 2021 فوتسال به میزبانی لیتوانی و با حضور 24 تیم برگزار می شود. ایران در گروه F رقابت ها با آژانتین، صربستان و آمریکا همگروه است.

جام جهانی 2021 فوتسال به میزبانی لیتوانی و با حضور 24 تیم برگزار می شود. ایران در گروه F رقابت ها با آژانتین، صربستان و آمریکا همگروه است.