برنامه های وزارت ورزش به مناسب هفته تربیت بدنی اعلام شد
برنامه های وزارت ورزش به مناسب هفته تربیت بدنی اعلام شد

شهریاریها : معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، برنامه های هفته تربیت بدنی را اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر شعبانی بهار با بیان اینکه هفته تربیت بدنی و ورزش با شعار “سلامت، افتخار و معنویت با ورزش”برگزار می شود، برنامه های این هفته را از ۲۹ مهر […]

متفرقهشهریاریها : معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، برنامه های هفته تربیت بدنی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر شعبانی بهار با بیان اینکه هفته تربیت بدنی و ورزش با شعار “سلامت، افتخار و معنویت با ورزش”برگزار می شود، برنامه های این هفته را از ۲۹ مهر تا دوم آبان ماه اعلام کرد.
برنامه های هفته تربیت بدتی و ورزش به شرح ذیل است:
دوشنبه ۲۶ مهرماه:
ورزش؛ سلامت همگانی، توسعه پایدار
سه شنبه ۲۷ مهرماه:
ورزش؛ نشاط و پویایی در مدرسه، دانشگاه و حوزه
چهارشنبه ۲۸ مهرماه:
ورزش؛ قهرمانان، جانبازان و معلولین، غرور ملی
پنج شنبه ۲۹ مهرماه:
ورزش؛ کارمندان، کارگران، نیروهای مسلح و ایثارگران
جمعه ۳۰ مهرماه:
ورزش؛ سلامت بانوان، ورزش شهروندی، محیط زیست پاک
شنبه ۱ آبان ماه:
ورزش؛ سلامت اجتماعی و جامعه عاری از اعتیاد
یکشنبه ۲ آبان ماه:
ورزش؛ روستاییان، عشایر و اقوام