برنامه کلاسی نیمسال دوم 91-92 دانشگاه پیام نور واحد شهریار
برنامه کلاسی نیمسال دوم 91-92 دانشگاه پیام نور واحد شهریار

گروه حوزه و دانشگاه شهریاریها :الهیات : فقه و مبانی حقوق ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و کلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری : ورودی قبل از 89 ، ورودی بعد89 مهندسی کشاورزی : علوم کشاورزی ، اقتصاد کشاورزی،مدیریت و آبادانی روستاها منابع طبیعی : منابع طبیعی دروس عمومی : دروس عمومی و […]

پیام نورگروه حوزه و دانشگاه شهریاریها :الهیات : فقه و مبانی حقوق ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و کلام

جغرافیا و برنامه ریزی شهری : ورودی قبل از 89 ، ورودی بعد89
مهندسی کشاورزی : علوم کشاورزی ، اقتصاد کشاورزی،مدیریت و آبادانی روستاها
منابع طبیعی : منابع طبیعی
دروس عمومی : دروس عمومی و تربیت بدنی 1 و 2
تربیت بدنی : تربیت بدنی
—————————————————————————–
علوم کامپیوتر : ورودی قبل از 89 ،ورودی بعد از 89
مهندسی نرم افزار :
مهندسی نرم افزار
فناوری اطلاعات :
فناوری اطلاعات
علوم تربیتی :
پیش دبستانی و دبستانی ، مشاوره و راهنمایی
روانشناسی : روانشناسی
علوم سیاسی : علوم سیاسی
زیست شناسی عمومی : زیست شناسی عمومی
مهندسی صنایع :
مهندسی صنایع
حقوق : حقوق
ادبیات فارسی :
ادبیات فارسی
اقتصاد نظری : تجمیع ،سنتی
مدیریت بازرگانی : تجمیع، سنتی
حسابداری : حسابداری
مدیریت دولتی : مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی : تجمیع ، سنتی
مترجمی زبان انگلیسی : مترجمی زبان انگلیسی
زمین شناسی : زمین شناسی جدید ، زمین شناسی کاربردی
زبان عمومی : زبان عمومی
آمار : آمار
آمار و کاربردها : آمار و کاربردها
ریاضی :محض ، کاربردی
ریاضیات و کاربردها : ریاضیات و کاربردها
فیزیک : جامد ، هسته ای