وزیر علوم پیشنهادی دولت سیزدهم از برنامه‌های خود برای اصلاح نظام آموزش عالی خبر داد.

وزیر علوم پیشنهادی دولت سیزدهم از برنامه‌های خود برای اصلاح نظام آموزش عالی خبر داد.