شبکه‌های مختلف رادیویی همزمان با فرارسیدن ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) ویژه برنامه‌های خود را در این روز معرفی کرد.

شبکه‌های مختلف رادیویی همزمان با فرارسیدن ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) ویژه برنامه‌های خود را در این روز معرفی کرد.