مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی با اشاره به اینکه ۳ هزار ۸۰۰ کتابخانه عمومی بعد از انقلاب اسلامی افتتاح شده است، گفت: در کنار این ساختمان‌ها، خدمات خوبی نظیر امانت کتاب، امانت مجلات هم صورت می‌گیرد….

مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی با اشاره به اینکه ۳ هزار ۸۰۰ کتابخانه عمومی بعد از انقلاب اسلامی افتتاح شده است، گفت: در کنار این ساختمان‌ها، خدمات خوبی نظیر امانت کتاب، امانت مجلات هم صورت می‌گیرد.