تهران- ایرنا- براساس مذاکرات به عمل آمده بین دو کشور ایران و ترکیه، مجوز پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران  «هما»  به فرودگاه استانبول صادر شد….

تهران- ایرنا- براساس مذاکرات به عمل آمده بین دو کشور ایران و ترکیه، مجوز پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران  «هما»  به فرودگاه استانبول صادر شد.