رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان نور گفت که بارش سنیگین برف طی شب گذشته سبب بسته شدن جاده پل زنگوله به بلده و راه دسترسی ۱۵ روستای این بخش شده است….

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان نور گفت که بارش سنیگین برف طی شب گذشته سبب بسته شدن جاده پل زنگوله به بلده و راه دسترسی ۱۵ روستای این بخش شده است.