مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای خوی گفت: به دلیل بارش برف و کولاک در حال حاضر محور خوی – چالدران مسدود است.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای خوی گفت: به دلیل بارش برف و کولاک در حال حاضر محور خوی – چالدران مسدود است.