مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان، تصریح کرد: با تلاش راهداران ترافیک در کلیه محور‌های استان در جریان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان، تصریح کرد: با تلاش راهداران ترافیک در کلیه محور‌های استان در جریان است.