شمار تلفات و مبتلایان در برزیل همچنان روندی صعودی داشته این در حالی است که مسافرت‌های هوایی از برزیل به آمریکا ممنوع شده است.

شمار تلفات و مبتلایان در برزیل همچنان روندی صعودی داشته این در حالی است که مسافرت‌های هوایی از برزیل به آمریکا ممنوع شده است.