مطالعه‌ای روی DNAهای چندصدساله، وضعیت پیچیده اجداد مردم ساحل شرق آفریقا را نشان می‌دهد.
The post بررسی ژنتیکی جدید: اجداد نیمی از مردم ساحل شرق آفریقا، ایرانی هستند appeared first on دیجیاتو.

مطالعه‌ای روی DNAهای چندصدساله، وضعیت پیچیده اجداد مردم ساحل شرق آفریقا را نشان می‌دهد.

The post بررسی ژنتیکی جدید: اجداد نیمی از مردم ساحل شرق آفریقا، ایرانی هستند appeared first on دیجیاتو.