جلسه هیات دولت بعد از ظهر امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

جلسه هیات دولت بعد از ظهر امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.