تهران (پانا) – برنامه تلویزیونی «مصیر» امشب ۲۷ بهمن ماه به بررسی نقش سردار قاسم سلیمانی در محور مقاومت می پردازد.

تهران (پانا) – برنامه تلویزیونی «مصیر» امشب ۲۷ بهمن ماه به بررسی نقش سردار قاسم سلیمانی در محور مقاومت می پردازد.