قرنطینه هوشمند پس از روی کار آمدن وزیر جدید بهداشت ورد زبان مسئولان این وزارتخانه و ستاد ملی مبارزه با کرونا شده است. این طرح بنا دارد ارائه همه خدمات و بازگشت به زندگی روزمره را به دریافت واکسن منوط کند. با وجود آن که این طرح نسبت به عملکرد و رفتارها…

قرنطینه هوشمند پس از روی کار آمدن وزیر جدید بهداشت ورد زبان مسئولان این وزارتخانه و ستاد ملی مبارزه با کرونا شده است. این طرح بنا دارد ارائه همه خدمات و بازگشت به زندگی روزمره را به دریافت واکسن منوط کند. با وجود آن که این طرح نسبت به عملکرد و رفتارهای گذشته مسئولان وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا ظاهری جذاب‌تر از خود نشان داده، اما ابهامات زیادی متوجه آن است؛ از جمله آن که آیا اصلا محدودیت‌های برجسته‌ای وجود دارد که این طرح میل به رفع آنها داشته باشد؟