در هفته اخیر شاخص کل بورس در مجموع 5 هزار و 382 واحد بالا آمد و به رقم یک میلیون و 526 هزار واحد رسید.

در هفته اخیر شاخص کل بورس در مجموع 5 هزار و 382 واحد بالا آمد و به رقم یک میلیون و 526 هزار واحد رسید.