سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه ها و سوابق ۴ وزیر پیشنهادی کشور، دفاع، ارتباطات و راه و شهرسازی در جلسه بعد از ظهر این کمیسیون خبر داد….

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه ها و سوابق ۴ وزیر پیشنهادی کشور، دفاع، ارتباطات و راه و شهرسازی در جلسه بعد از ظهر این کمیسیون خبر داد.