نهمین قسمت از برنامه نسیم حیات با موضوع «آلودگی هوا» به تهیه کنندگی امیرحسن خواجوی یکشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

نهمین قسمت از برنامه نسیم حیات با موضوع «آلودگی هوا» به تهیه کنندگی امیرحسن خواجوی یکشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.