استقلال با سه گل مقابل نفت مسجد سلیمان به برتری رسید.

استقلال با سه گل مقابل نفت مسجد سلیمان به برتری رسید.