تیم زنیت در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر روسیه در مقابل اخمت گروژنی با حضور بازیکن ایرانی خود به پیروزی رسید.

تیم زنیت در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر روسیه در مقابل اخمت گروژنی با حضور بازیکن ایرانی خود به پیروزی رسید.