مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: پیش‌بینی می شود بیش از ۷۰۰ تن گل‌محمدی از باغ های استان برداشت شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: پیش‌بینی می شود بیش از ۷۰۰ تن گل‌محمدی از باغ های استان برداشت شود.