رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، گفت: فردا شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸ مدارس نواحی یک و دو شهر کرمان تعطیل است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، گفت: فردا شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸ مدارس نواحی یک و دو شهر کرمان تعطیل است.